Cinsellik

Cinsellik olmadan ilişki yürür mü?

Cinsellik hem kadın hem de erkek için doğasında var olan bir ihtiyaçtır. Birçok toplumda bunun bir tabu haline gelmesi ve üzerinde durulmaması, konuşulamaması ve herhangi bir sorunun paylaşılamaması bu konuda bastırılmış bir dürtüye sahip olmaya sebep olabiliyor. Toplum, gelenek ve görenek hatta bakış açısı şeklinde nitelendirebileceğimiz bu durum kişinin içinde bulunduğu toplumun normlarına göre şekillenebileceğinden cinsellik olmadan ilişki yürür mü? Sorusuna çok farklı cevaplar ortaya çıkabiliyor.

Kişinin yaradışında olan bu dürtü, kimi zaman bastırılabilirken asıl sağlıklı olan durumun cinselliğin ilişkilerde vazgeçilmez olduğu kabul edilmelidir. Sağlıklı bir evliliğin temel unsurlarından biri de düzenli bir cinsel ilişkidir. Uzman hekimler tarafından da cinsel ilişkinin insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğu dil getirilmektedir.

Cinsellik olmadan ilişki yürür mü? sorusuna verilebilecek evet yanıtı da mümkündür. Fakat; akabinde gerçekleşebilecek sorunlar, bastırılmış duygular, öfke kontrolsüzlükleri ve bir süre sonra meydana gelebilecek uzaklaşma ilişkilerinizde yıpratıcı bir faktör oluşturabilir.

Bir süre boyunca gerçekleştirilmeyen cinsel ilişki beraberikleri olan kişiler arasında bir soğukluk meydana getirmese de süreç uzadığında yaşanabilecek sıkıntılar sizi mutsuzluğa sürükleyebilir. Her şeyden önce fizikse bir ihtiyaç olan cinsel ilişki için kendinize sorduğunuz cinsellik  olmadan ilişki yürür mü? Sorusuna verdiğiniz cevabın evet olması ile çok farklı noktalardan ve sebeplerden ilişkide çatlamalar meydana getirebilir ve başka sorunlara yol açabilir. Cinsel terapist ve uzmanların görüşü de bu doğrultudadır.

Bir cevap yazın