Güncel

Hasta Haklarının Önemi

Öncelikle temel iki kavramımızı açıklayalım

Hasta; Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre; fiziken, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmayan kişidir.

Hak ise; hukukun, adaletin gerektirdiği ve birine ayırdığı şey, kazanım, kazanç anlamına gelmektedir.

Hasta sınıfına giren insan psikolojik olarak diğer insanlardan daha hassas bir durumda olup, olaylara daha hassas yaklaşmaktadır. Etrafında bu zafiyetten yararlanmak isteyen kötü niyetli insanlar olabilmekte ve bu hassas durumda hasta kendi haklarının farkında olmadığından kendini korumakta güçlük çekebilmektedir. Sadece kötü niyetli yapılan eylemlerle değil, taksir, ağır taksir gibi durumlarla, sehven yapılan yanlışlıklarla da hasta tek başına savaşmakta zorlanabilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin doktor odaklılıktan hasta odaklılığa geçmesiyle

-hastanın tıbbi geçmişi göz önüne alınmış,

-hastalık odaklı değil kişi ve tedavi odaklı hizmet verilmeye başlanmış

– hasta hakları önem kazanmıştır.

Gelişen teknoloji ve artan insan merakı nedeniyle hastalar kendi haklarına daha hakim hale gelmektedirler.

Artık hastanelerde hasta haklarını ve sorumluluklarını içeren reklam panoları görebilmekteyiz. Özel sektörde daha fazla rastlayabileceğimiz bilinçli hastalarımızın memnuniyetlerini arttırmak, iyileşmelerini hızlandırmak da sağlık çalışanlarına düşüyor. İsminden de anlaşılacağı üzere hasta hakları hem sağlık çalışanları hastalara ait olma açısından hem de hukukçuları hak olma açısından ilgilendirmektedir. Hasta haklarının ve farkındalığının önemi gün geçtikçe arttığını literatürde yer alan bu konuyla alakalı diğer çalışmalardan da anlayabiliriz.

Özellikle öne çıkanları şunlardır;

-“Hasta ve yakınlarının hasta hakları ve “hasta hakları birimi” hakkındaki bilgi düzeylerinin ve faydalanma durumlarının araştırılması” (Hasan Hüseyin TAYLAN, Temur BAYDOĞAN),

-2002-2003 eğitim öğretim yılında Muğla Sağlık Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Hüseyin Süzek , Mursayettin EKSEN, Naime ÖZKAN),

-Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yatan hastaların hasta hakları hakkında bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Şen, Cemil Bülent)

Daha çok hastaların ve sağlık personellerinin hasta hakları bilgi düzeyleri incelenmiştir. Bunların dışında hastaların “Hasta Hakları” veya bazı hastanelerde değişen adıyla “Hasta İlişkileri” birimlerine başvurma, sonuç/fayda elde edebilme durumları hakkında bilgi veren çalışmalar da bulunmaktadır.

Bir cevap yazın